LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC -12 – ĐỜI KHÔNG GỐC

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
12
ĐỜI KHÔNG GỐC

Đời không Gốc
Quỷ cùng Ma
Chúng nào đâu có tha
Khổ cuộc đời
Mãi dập vùi
Khổ chồng lên khổ hà sa
Lạc Cội Nguồn
Lắm tai ương
Mãi đau buồn
Lạnh buốt tâm hồn
Trên con đường
Đơn côi lạnh lùng
Đời không cha
Lạc lõng bơ vơ
Tháng cùng năm
Cảnh đông về
Vùi dập tai ương
Đưa cuộc đời
Qua chặng đường
Khúc khuỷu quanh co
Hãy về đi
Tìm đến Cha Ông
Nhìn nhận Tổ Tiên
Rồi từ đây
Vận mạng đổi thay
Phước đến tội tiêu
Lời nguyện cầu
Đi đến bình yên
Được Cha Trời
Ban phúc lành
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Mọi sự đổi thay
Gốc vững rồi
Cuộc sống lên mây
Mãn kiếp trần
Trở lại cõi tiên
Sống trên trời
Sống mãi bình yên
***
Đời không Gốc
Quỷ cùng Ma
Chúng nào đâu có tha
Khổ cuộc đời
Mãi dập vùi
Khổ chồng lên khổ hà sa
Lạc Cội Nguồn
Lắm tai ương
Mãi đau buồn
Lạnh buốt tâm hồn
Trên con đường
Đơn côi lạnh lùng
Đời không cha
Lạc lõng bơ vơ
Tháng cùng năm
Cảnh đông về
Vùi dập tai ương
Đưa cuộc đời
Qua chặng đường
Khúc khuỷu quanh co
Hãy về đi
Tìm đến Cha Ông
Nhìn nhận Tổ Tiên
Rồi từ đây
Vận mạng đổi thay
Phước đến tội tiêu
Lời nguyện cầu
Đi đến bình yên
Được Cha Trời
Ban phúc lành
Hạnh phúc giàu sang
Cũng từ đây
Mọi sự đổi thay
Gốc vững rồi
Cuộc sống lên mây
Mãn kiếp trần
Trở lại cõi tiên
Sống trên trời
Sống mãi bình yên
***
Gốc vững rồi
Cuộc sống lên mây
Mãn kiếp trần
Trở lại cõi tiên
Sống trên trời
Sống mãi bình yên
Gốc vững rồi
Cuộc sống lên mây
Mãn kiếp trần
Trở lại cõi tiên
Sống trên trời
Sống mãi bình yên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s