NGUỒN XUÂN MỚI

NGUỒN XUÂN MỚI

Non nước xuân về, nở ngàn hoa
Rồng Tiên trổi dậy, những âu ca
Tay bắt mặt mừng, tình đồng loại
Thắm nghĩa Đồng Bào, rộn vang xa
Mai đào rực rỡ, mừng xuân đến
Tết cũng đến rồi, bản tình ca
Nước non rộn rã, nguồn xuân mới
Rồng Tiên vận hội, hội Long Hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s