CUỘC ĐỜI CHỚP MẮT

CUỘC ĐỜI CHỚP MẮT

Mỗi tuổi già thêm, tóc bạc rồi
Về Nguồn nương tựa, Đấng Cha Trời
Mãn trần không còn, lo chi nữa
Có Cha che chở, đưa đến nơi
An vui cực lạc, trên thiên giới
Vĩnh hằng tự tại, sống an ngơi
Thời gian vùn vụt, như tên bắn
Chớp mắt cuộc đời, tựa bóng câu
Thấy đó mất đó, trong nháy mắt
Suy đi nghĩ lại, chẳng ra sao
Cội Nguồn trở lại lo liệu trước
Cái khôn tỉnh thức, cái không cao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s