LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC -13 – XUÂN NGUỒN XUÂN CỘI TRONG TA

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
13
XUÂN NGUỒN
XUÂN CỘI TRONG TA

Cội Nguồn ta đó ai ơi
Cội Nguồn về đến
Phản hồi quê tiên
Về Nguồn
Muôn sự bình yên
Thoát ra bể khổ
Dứt muôn vạn sầu
Không còn
Sa đọa linh hồn
Trở về thiên giới
Ngập tràn niềm vui
Quê trời
Sống mãi tự do
Muốn gì đặng nấy
Trường sanh vĩnh hằng
Đâu như
Trần thế cõi trần
Vô thường xoay chuyển
Khổ sầu truyền miên
Bể trần
Bể khổ đảo điên
Hết tai tới họa
Liên miên cuộc đời
Về Nguồn
Trở lại cõi trời
An vui hạnh phúc
Cuộc đời nở hoa
Xuân Nguồn
Xuân Cội trong ta
Bình yên vạn sự
Thăng hoa phúc lành
Tuy còn
Sanh sống cõi trần
Nhưng nhờ về Cội
Về Nguồn bình an
Nụ cười
Luôn nở trên môi
Ung dung nhàn nhã
Thong dong cuộc đời
Về Nguồn
Về Cội xanh chồi
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời ánh xuân
***
Về Nguồn
Muôn sự bình yên
Thoát ra bể khổ
Dứt muôn vạn sầu
Không còn
Sa đọa linh hồn
Trở về thiên giới
Ngập tràn niềm vui
Quê trời
Sống mãi tự do
Muốn gì đặng nấy
Trường sanh vĩnh hằng
Đâu như
Trần thế cõi trần
Vô thường xoay chuyển
Khổ sầu truyền miên
Bể trần
Bể khổ đảo điên
Hết tai tới họa
Liên miên cuộc đời
Về Nguồn
Trở lại cõi trời
An vui hạnh phúc
Cuộc đời nở hoa
Xuân Nguồn
Xuân Cội trong ta
Bình yên vạn sự
Thăng hoa phúc lành
Tuy còn
Sanh sống cõi trần
Nhưng nhờ về Cội
Về Nguồn bình an
Nụ cười
Luôn nở trên môi
Ung dung nhàn nhã
Thong dong cuộc đời
Về Nguồn
Về Cội xanh chồi
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời ánh xuân
***
Về Nguồn
Về Cội xanh chồi
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời ánh xuân
Về Nguồn
Về Cội xanh chồi
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời ánh xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s