LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC -14 – LỜI THẦY

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
14
LỜI THẦY

Lời Thầy đã dạy, bao lần rồi
Thầy bảo nhân loài, một Nguồn thôi
Đại đồng một bọc, tình đồng loại
Nắm tay đoàn kết, sống yêu thương
Anh em như thể, chân và tay
Tuy khác màu da, nhưng cùng Gốc
Như chim liền cánh, nhịp đập cùng bay
Lời Thầy đã dạy tận xưa nay
Nhân loại anh em, giống Rồng Tiên
Cội Nguồn một Cội, cùng một Gốc
Đồng Bào một bọc, khắp Tây Đông
Quên tình quên nghĩa, quên non nước
Quên Tổ quên Tiên, quên Cha Ông
Quên người dựng nước, quên Tổ Quốc
Không sớm thời chầy, họa tai mang
Phong ba bão tố, đầy cuộc sống
Làm cho non nước, cảnh điêu linh
Phải nghe phải hiểu lời Thầy nói
Đừng như nước đổ , lá khoai môn
Sống đời cuộc sống, bầu thương bí
Như chim liền cánh, đủa cặp đôi
Sống đời tự do, ai không muốn
Gốc đã mất rồi, sống âu lo
Bao lời Thầy dạy trong kinh giáo
Sống theo Thiên Ý, Đấng Trời trao
Lời dạy của Thầy, sao không nhớ
Lời dạy của Thầy đã quên sao
***
Lời Thầy đã dạy, bao lần rồi
Thầy bảo nhân loài, một Nguồn thôi
Đại đồng một bọc, tình đồng loại
Nắm tay đoàn kết, sống yêu thương
Anh em như thể, chân và tay
Tuy khác màu da, nhưng cùng Gốc
Như chim liền cánh, nhịp đập cùng bay
Lời Thầy đã dạy tận xưa nay
Nhân loại anh em, giống Rồng Tiên
Cội Nguồn một Cội, cùng một Gốc
Đồng Bào một bọc, khắp Tây Đông
Quên tình quên nghĩa, quên non nước
Quên Tổ quên Tiên, quên Cha Ông
Quên người dựng nước, quên Tổ Quốc
Không sớm thời chầy, họa tai bay
Phong ba bão tố, đầy cuộc sống
Làm cho non nước, cảnh điêu linh
Phải nghe phải hiểu lời Thầy nói
Đừng như nước đổ , lá khoai môn
Sống đời cuộc sống, bầu thương bí
Như chim liền cánh, đủa cặp đôi
Sống đời tự do, ai không muốn
Gốc đã mất rồi, sống âu lo
Bao lời Thầy dạy trong kinh giáo
Sống theo Thiên Ý, Đấng Trời trao
Lời dạy của Thầy, sao không nhớ
Lời dạy của Thầy đã quên sao
***
Phải nghe phải hiểu lời Thầy nói
Đừng như nước đổ , lá khoai môn
Sống đời cuộc sống, bầu thương bí
Như chim liền cánh, đủa cặp đôi
Sống đời tự do, ai không muốn
Gốc đã mất rồi, sống âu lo
Bao lời Thầy dạy trong kinh giáo
Sống theo Thiên Ý, Đấng Trời trao
Lời dạy của Thầy, sao không nhớ
Lời dạy của Thầy đã quên sao
Bao lời Thầy dạy trong kinh giáo
Sống theo Thiên Ý, Đấng Trời trao
Lời dạy của Thầy nên ghi nhớ
Hành theo Thiên Ý đẹp biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s