QUÉT RÁC

QUÉT RÁC

Rác là vọng chấp trong tâm
Hãy mau quét sạch mới mong an lành
Vọng chấp không bỏ rác còn
Dù là quét dọn vạn đời không xong
Hàng ngày quét rác trong tâm
Tưởng đâu sạch rác âm thầm mừng vui
Bát phong gió nhẹ ghé chơi
Rác liền trổi dậy sanh sôi ngập tràn
Hãy mau trở lại Cội Nguồn
Quy Chân nhận Bổn ra đòn rác tiêu
Không còn vọng rác trong tâm
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
Mãn trần trở lại thiên đàng
Trường sanh sống mãi trên trời an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s