HẠNH PHÚC DO NGƯỜI CHỌN TAI HỌA DO NGƯỜI LÀM

HẠNH PHÚC DO NGƯỜI CHỌN
TAI HỌA DO NGƯỜI LÀM

Được làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, đó là phước đức lớn nhất của một kiếp người.
Phàm những ai, muốn cho cuộc sống bình yên thân tâm khỏe mạnh, gặt hái sự may mắn, Phúc, Tài, Lộc, Thọ thời đừng đánh mất Cội Nguồn.
– Đất nước nào muốn cho Thiên Hạ thái bình, dân giàu nước mạnh. Thời phải trở về Cội Nguồn, sống theo Hiến Pháp Thiên Ý, Luật Pháp Thiên Ý, Đạo Pháp Thiên Ý thời đất nước đó trở thành đất nước Thần Thánh ngay.
Tóm lại: Hạnh phúc do người chọn, tai họa do người làm. Gieo gì gặt nấy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s