LONG HOA THI TẬP – CA- NHẠC – 4 – TÌM ĐƯỜNG THOÁT HIỂM

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
4
TÌM ĐƯỜNG THOÁT HIỂM

Người vì xa bờ giác
Nên cuộc sống chập chờn
Người vì quên Cội Nguồn
Nên luân hồi ức kiếp
Sống cuộc đời mất Gốc
Tự khô héo lá cành
Nên cuộc đời kém xanh
Thuyền bồng bềnh giữa khơi
Chẳng thấy bến là đâu
Bể trần sóng lao xao
Vô thường con sóng dữ
Làm con thuyền chao đảo
Bát phong thường xoay chuyển
Cuộc đời mãi lao đao
Để tìm đường thoát hiểm
Cội Nguồn trở về mau
Lái cuộc đời về Cội
Bến giác thường neo đậu
Giải thoát mọi khổ đau
Đường lành ta mãi đi
Ác nghiệp chúng tự tiêu
Tai họa không còn nữa
Sống cuộc đời an vui
Kiến chấp thường buông bỏ
Phiền não cũng buông xuôi
Niết bàn liền bước đến
An lạc đã đến nơi
Dù còn ở trần gian
Nhưng thiên đàng trước mắt
Mãn trần liền siêu thoát
Sanh lên các tần trời
Dù còn trong bể trần
Nhưng đã tìm thấy bến
Thường neo đậu Chân Tánh
Nên thuyền vẫn bình yên
Sống cuộc đời vững Gốc
Giông bão càng vượt lên
Sống cuộc đời vững Cội
Nắng mưa càng thêm xanh
Nguồn còn đời sung túc
Dù còn ở trần gian
Nếu như không tỉnh giác
Sống cuộc đời mất Gốc
Thời khốn khổ triền miên
Đó là điều tất yếu
Đó là lẽ tự nhiên
Dù trên trời cũng thế
Rời Cội Nguồn khô héo
Hết phước
Rơi vào sanh tử đảo điên
Tìm đường thoát hiểm
Chính là trở về
Cội Nguồn tượng nương
Dù là trần gian
Hay là thiên đàng
Cũng vậy như nhau
***
Để tìm đường thoát hiểm
Cội Nguồn trở về mau
Lái cuộc đời về Cội
Bến giác thường neo đậu
Giải thoát mọi khổ đau
Đường lành ta mãi đi
Ác nghiệp chúng tự tiêu
Tai họa không còn nữa
Sống cuộc đời an vui
Kiến chấp thường buông bỏ
Phiền não cũng buông xuôi
Niết bàn liền bước đến
An lạc đã đến nơi
Dù còn ở trần gian
Nhưng thiên đàng trước mắt
Mãn trần liền siêu thoát
Sanh lên các tầng trời
Dù còn trong bể trần
Nhưng đã tìm thấy bến
Thường neo đậu Chân Tánh
Nên thuyền vẫn bình yên
Sống cuộc đời vững Gốc
Giông bão càng vượt lên
Sống cuộc đời vững Cội
Nắng mưa càng thêm xanh
Nguồn còn đời sung túc
Dù còn ở trần gian
Nếu như không tỉnh giác
Sống cuộc đời mất Gốc
Thời khốn khổ triền miên
Đó là điều tất yếu
Đó là lẽ tự nhiên
Dù trên trời cũng thế
Rời Cội Nguồn khô héo
Hết phước
Rơi vào sanh tử đảo điên
Tìm đường thoát hiểm
Chính là trở về
Cội Nguồn tượng nương
Dù là trần gian
Hay là thiên đàng
Cũng vậy như nhau
***
Tìm đường thoát hiểm
Chính là trở về
Cội Nguồn tượng nương
Dù là trần gian
Hay là thiên đàng
Cũng vậy như nhau
Tìm đường thoát hiểm
Chính là trở về
Cội Nguồn tượng nương
Dù là trần gian
Hay là thiên đàng
Cũng vậy như nhau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s