LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 3 – NHẮC MÃI TÊN ANH

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
3
NHẮC MÃI TÊN ANH

Ôi những tâm hồn
Những con người sáng ngời
Vì đời
Luôn cống hiến không ngừng
Làm nên lẫy lừng
Ôi đẹp làm sao
Những nhân cách thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho quê hương
Cho nước non
Không còn đau thương
Đem lại sự bình yên
Thế gian gọi mãi tên anh
Ôi dòng chảy thời gian
Những tâm hồn lạc loài
Trong dòng chảy thế thời
Đầy khốn khổ thê lương
Không chỗ tựa nương
Ôi trần gian
Ôi đất trời bao la
Những tâm hồn nhỏ bé
Chờ mong cuộc sống đổi thay
Ôi đẹp làm sao
Những tâm hồn thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho đời mùa xuân
Đem lại sự bình yên
Thế gian nhắc mãi tên anh
***
Ôi những tâm hồn
Những con người sáng ngời
Vì đời
Luôn cống hiến không ngừng
Làm nên lẫy lừng
Ôi đẹp làm sao
Những nhân cách thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho quê hương
Cho nước non
Không còn đau thương
Đem lại sự bình yên
Thế gian gọi mãi tên anh
Ôi dòng chảy thời gian
Những tâm hồn lạc loài
Trong dòng chảy thế thời
Đầy khốn khổ thê lương
Không chỗ tựa nương
Ôi trần gian
Ôi đất trời bao la
Những tâm hồn nhỏ bé
Chờ mong cuộc sống đổi thay
Ôi đẹp làm sao
Những tâm hồn thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho đời mùa xuân
Đem lại sự bình yên
Thế gian nhắc mãi tên anh
***
Ôi đẹp làm sao
Những tâm hồn thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho đời mùa xuân
Đem lại sự bình yên
Thế gian nhắc mãi tên anh
Ôi đẹp làm sao
Những tâm hồn thanh cao
Như những dòng sông
Luôn đem về màu xanh
Cho đời mùa xuân
Đem lại sự bình yên
Thế gian nhắc mãi tên anh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s