LONG HOA THI TẬP – CA- NHẠC – 2 – ĐỜI VÀO XUÂN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
2
ĐỜI VÀO XUÂN

Càng về Nguồn
Càng đi vào hạnh phúc
Đời vào xuân
Trong cuộc sống Thần Tiên
Đời tự do
Việt Nam cuộc sống ấm no
Ai đâu ngờ
Có ngày cuộc đời nên thơ
Ai đâu ngờ
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Bao gian tà
Đều lặng lẻ ra đi
Nói đi em
Hãy nói đi em
Cống hiến đời trai
Cho ngày mai
Đất trời nở hoa
Rồi từng đêm
Nghe tiếng hát xa xa
Cả nước non
Trong cuộc sống thăng hoa
Khắp năm châu
Bình yên hạnh phúc âu ca
Càng về Nguồn
Đất nước càng vào xuân
Càng vững Gốc
Đất nước càng gấm hoa
Càng về Nguồn
Đất nước càng tự do
Càng vững Gốc
Đất nước càng ấm no
Ai đâu ngờ
Việt Nam
Chuyển hóa đổi đời
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Khắp năm châu
Ngỡ ngàng đất nước Việt Nam
***
Càng về Nguồn
Càng đi vào hạnh phúc
Đời vào xuân
Trong cuộc sống Thần Tiên
Đời tự do
Việt Nam cuộc sống ấm no
Ai đâu ngờ
Có ngày cuộc đời nên thơ
Ai đâu ngờ
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Bao gian tà
Đều lặng lẻ ra đi
Nói đi em
Hãy nói đi em
Cống hiến đời trai
Cho ngày mai
Đất trời nở hoa
Rồi từng đêm
Nghe tiếng hát xa xa
Cả nước non
Trong cuộc sống thăng hoa
Khắp năm châu
Bình yên hạnh phúc âu ca
Càng về Nguồn
Đất nước càng vào xuân
Càng vững Gốc
Đất nước càng gấm hoa
Càng về Nguồn
Đất nước càng tự do
Càng vững Gốc
Đất nước càng ấm no
Ai đâu ngờ
Việt Nam
Chuyển hóa đổi đời
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Khắp năm châu
Ngỡ ngàng đất nước Việt Nam
***
Ai đâu ngờ
Việt Nam
Chuyển hóa đổi đời
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Khắp năm châu
Ngỡ ngàng đất nước Việt Nam
Ai đâu ngờ
Việt Nam
Chuyển hóa đổi đời
Việt Nam tỏa sáng mặt trời
Khắp năm châu
Ngỡ ngàng đất nước Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s