LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC -1 – CON CHÁU RỒNG TIÊN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
1
CON CHÁU RỒNG TIÊN

Nước Việt Nam,
Địa Long Thánh Địa
Trung Ương
Đến hồi nở hoa
Rực rỡ
Năm nghìn năm Văn Hiến
Địa Linh tỏa sáng
Cùng khắp năm châu
Con cháu Rồng Tiên
Đồng Bào anh em
Từ bọc Âu Cơ
Trăm con một bọc
Ra đời xa xưa
Lưu truyền đến nay
Nắm lấy tay nhau
Trong tình thương rộng lớn
Cùng Cội cùng Nguồn
Nở hoa vàng
Trong cuộc sống bình yên
Hãy hát lên
Hát cho đời tươi thắm
Nắm tay nhau
Cùng vững bước tiến lên
Xây dựng tự do
Dân Chủ Nhân quyền
Đi vào Công Bằng
An vui tự tại
Đi vào mở hội
Đại Đồng Long Hoa
Tam Giáo Quy Nguyên
Ngũ chi hiệp nhất
Đi vào giải thoát
Đồng sanh về trời
Việt Nam Việt Nam
Thời gian thời gian
Năm nghìn năm
Những bước chân
Khắp năm châu
Mãi thi nhau truyền bá
Truyền lời Thiên Ý
Ánh Cội Nguồn
Sáng tột cùng linh thiên
Khắp thế gian
Đồng Bào con cháu Rồng Tiên
***
Nước Việt Nam,
Địa Long Thánh Đại
Trung Ương
Đến hồi nở hoa
Rực rỡ
Năm nghìn năm Văn Hiến
Địa Linh tỏa sáng
Cùng khắp năm châu
Con cháu Rồng Tiên
Đồng Bào anh em
Từ bọc Âu Cơ
Trăm con một bọc
Ra đời xa xưa
Lưu truyền đến nay
Nắm lấy tay nhau
Trong tình thương rộng lớn
Cùng Cội cùng Nguồn
Nở hoa vàng
Trong cuộc sống bình yên
Hãy hát lên
Hát cho đời tươi thắm
Nắm tay nhau
Cùng vững bước tiến lên
Xây dựng tự do
Dân Chủ Nhân quyền
Đi vào Công Bằng
An vui tự tại
Đi vào mở hội
Đại Đồng Long Hoa
Tam Giáo Quy Nguyên
Ngũ chi hiệp nhất
Đi vào giải thoát
Đồng sanh về trời
Việt Nam Việt Nam
Thời gian thời gian
Năm nghìn năm
Những bước chân
Khắp năm châu
Mãi thi nhau truyền bá
Truyền lời Thiên Ý
Ánh Cội Nguồn
Sáng tột cùng linh thiên
Khắp thế gian
Đồng Bào con cháu Rồng Tiên
***
Việt Nam Việt Nam
Thời gian thời gian
Năm nghìn năm
Những bước chân
Khắp năm châu
Mãi thi nhau truyền bá
Truyền lời Thiên Ý
Ánh Cội Nguồn
Sáng tột cùng linh thiên
Khắp thế gian
Đồng Bào con cháu Rồng Tiên
Ánh sáng Cội Nguồn
Sáng tột cùng linh thiên
Khắp thế gian
Đồng Bào con cháu Rồng Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s