MỜI ANH

MỜI ANH

Mời anh tìm đến Ông Cha
Đến nơi truyền thống, tối cao Cội Nguồn
Mời anh vào Cội Tiên Rồng
Xem cơ tạo hóa xoay vần càn khôn
Mời anh tìm đọc kinh thơ
Ý Trời Thiên Ý cao thâm tột cùng
Thời gian là bạc là vàng
Tiền mua không được qua rồi uổng thay
Có đi có đến xưa nay
Không đi không đến không sai bao đời
Cội Nguồn đã bước đến rồi
Coi như trở lại thiên đàng quê tiên
Mời anh Nguồn Cội bước lên
Coi như cuộc sống trở xuân rạng ngời
Tổ Tiên kề cận được rồi
Gốc còn cánh lá đâm chồi nở hoa
Mời anh đừng có bỏ qua
Cội Nguồn ta đó, Ông Cha đang chờ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s