ÂN ĐỨC NGƯỜI TRUYỀN GIÁO

ÂN ĐỨC
NGƯỜI TRUYỀN GIÁO

Ân đức của những người truyền Thiên Ý, đối với nhân loại con người trên thế gian nầy, phải nói là quá lớn.
– Những ân nhân nầy, ca ngợi mãi cũng không bao giờ hết. Luôn đi đầu mở đường, chịu không biết bao nhiêu là tổn thất, tai họa, kiếp nạn, gian nan, thử thách. Phải chịu cảnh thiếu thốn đủ mọi thứ, kể cả chịu đựng mọi sự tật bệnh trong người, chỉ biết quên mình truyền Thiên Ý tận độ nhân loại con người mà thôi.
– Vì tiểu kiếp sắp hết, trường đời sắp tan, các sấm cơ chính là tiếng trống tan trường. Hối thúc nhân loại tu mau kẻo trể. Chợ đời sắp đi vào kết thúc, Sấm Chuông ra đời cảnh tỉnh. Tam tai Thủy, Hỏa, Phong, Động Đất hoành hành càng về cuối tiểu kiếp càng dữ, loài người, cây cõ, cầm thú hầu như bị hủy diệt. Đâu còn chỗ để mà đầu thai. Đừng nghĩ rằng còn năm nghìn năm nữa mới kết thúc tiểu kiếp thứ 9. Mà ơ thờ không lo tu, nhất là trở về Cội Nguồn trở về trời. Chỉ cần mất Thân Người Linh Hồn trải qua hàng nghìn năm may lắm mới được đầu thai làm người.
– Tứ tai Thủy, Hỏa, Phong, Động Đất càng đi lần về cuối tiểu kiếp càng mạnh. Chủ lực chính là nước dâng, sóng thần, động đất, hỏa tai không phải là núi lửa, mà chính là nhiệt độ tăng cao, nhiệt độ hạ thấy hủy diệt sự sống. Không thể ở nơi trần gian được nữa. Con chim con thú cũng chết sạch, cỏ cây cũng không còn lấy đâu đầu thai tái kiếp.
– Làm hồn Ma bị vùi dập trong ba nghìn năm Tứ đại mới đi vào lần ổn định vào đầu tiểu kiếp thứ mười. Có nghĩa là chỉ còn ba nghìn năm nữa là đến thời kỳ đi vào giao thừa giữa tiểu kiếp thứ 9 và tiểu kiếp thứ 10 kéo dài ba nghìn măm. Những người sống sót trở thành người chăn chắc chiu chiu ở những dãy núi cao, trở thành người nguyên thỉ Hồng Hoang.
– Hãy mau trở về Nguồn, lên thuyền vũ trụ trở về trời sống trên quê hương châu báu vĩnh hằng. Mau lên mau lên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s