SỢ GÌ

SỢ GÌ

Sợ gì giữa chốn phong ba
Sợ gì trần thế chuyển xoay sợ gì
Vì ta đã có con đường
Trở về Nguồn Cội vững vàng xông pha
Từ trong Nguồn Cội Ông Cha
Vượt qua sóng dữ vượt qua bể trần
Mưu sanh chẳng sợ lỉm chìm
Có phao chân tánh, cội nguồn chân tâm
Chốn trần tìm ngọc Mâu Ni
Lặn sâu đáy biển ra công kiếm tìm
Mâu Ni là ngọc Linh Hồn
Dắt dìu trở lại thiên đàng an vui
Công lao tận độ thế nhân
Mãn trần thành Chúa thành Vua thiên đàng
Kiếp trần một kiếp làm giàu
Không phải vàng bạc vật chất
Mà là giàu ngọc Linh Hồn Mâu Ni
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s