THẬT BẤT NGỜ

THẬT BẤT NGỜ

Lối sống về Nguồn thật bất ngờ
An vui hạnh phúc những từng giờ
Lo âu sầu muộn dần biến mất
Nhìn thấy tương lai, rạng bến bờ
Trăm phúc nghìn lành, nhờ vững Gốc
Trăm may nghìn mắn, Cội nương nhờ
Đổi thời đổi vận, đời giải thoát
An vui hạnh phúc, dệt ước mơ
Lối sống về Nguồn, đời xanh tốt
Lá cành khoe sắc, quả sum sê
Từng giờ từng phút an cuộc sống
Vững Nguồn vững Cội, dứt bơ vơ
Mãn trần trở lại, miền thiên giới
Hưởng mãi phước trời, nào phải giấc mơ
Sống trong hạnh phúc, bao phúc đức
Sống ở thiên đàng, nào phải hư vô
Sống trong lối sống, như ý muốn
Sống đủ sống đầy,
Phúc, Tài. Lộc, Thọ mãi an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s