HỎI VÀ ĐÁP

HỎI
Sao gọi là chợ trần sắp tan?
ĐÁP
Chợ Trần kéo dài hàng triệu năm, tiểu kiếp thứ 9 sắp đi vào kết thúc, đồng nghĩa chợ Trần cũng đi lần đến kết thúc. Nhưng điều đáng nói ở đây những Linh Hồn từ khắp nơi vũ trụ đầu thai xuống chợ Trần. Chợ Trần sắp tan thời những Linh Hồn đó đi về đâu ? khi chợ Trần không còn nữa. Lúc bấy giờ nơi địa cầu chỉ toàn là tam tai Thủy, Hỏa, Phong, Động Đất đi vào hủy diệt tất cả. Chỉ còn lại một số ít người sống sót trên ngọn núi cao. Chợ Trần tan, đường Trần muôn vạn lối biết lối nào để đi. Nếu đi thời đi đâu ?
– Chợ Trần tan, người Trần cũng không còn, lấy gì đầu thai tái kiếp trở lại. Đây là mối nguy hại nếu không biết đường trở về Non Tiên Cực Lạc, hay Thiên Đàng Cực Lạc. Những Linh Hồn sa đọa xuống các tần địa phủ thời đã rồi, còn những Linh Hồn chưa đủ ác để sa đọa xuống các tầng Địa Phủ ở lại cõi Trần Gian bị tứ đại xoay chuyển xung đột Thủy, Hỏa, Phong, tàn phá. Động Đất đến nổi tách lục địa, núi non sang bằng. Linh Hồn bị vùi dập khốn khổ vô cùng kéo dài đến ba nghìn năm mới lắng yên dần trở lại. Linh Hồn dần dần hồi phục trở thành Linh Hồn Ma thời Hồng Hoang đầu tiểu kiếp thứ mười.
– Chợ Đời Trần Gian đi vào kết thúc, đồng nghĩa Trường Đời Trần Gian cũng đi vào không còn. Khóa tu luyện 16 triệu 800 nghìn năm đi vào kết thúc. Những người trở về Cội Nguồn vào hội Long Hoa coi như đã thành đạo, phần đông trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu sanh lên các tầng trời sanh sống hưởng phước. Còn những người Lạc Cội Lạc Nguồn vô cùng nguy hiểm không biết họ sẽ ra sao ai cứu họ. Chuyến đò chót nơi sông mê, cũng là chuyến đò Tận Độ, nhân loại con người về trời chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Hãy mau trở về Nguồn lên thuyền vũ trụ về trời. Kẻo không còn kịp.
– Vì mất thân người, Linh Hồn khó trở lại đâu thai làm người, phải chờ đợi hàng nghìn năm. Thời coi như hỏng mất vì tiểu kiếp đi lần đến kết thúc. Mau lên mau lên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s