ĐÒ CHIỀU

ĐÒ CHIỀU

Cội Nguồn là pháp tối cao
Thiên Ý dẫn lối đi vào bình an
Đạo Trời đã xuống thế gian
Về Nguồn là rõ ung dung Đạo Đời
Mặt trời văn hóa kia rồi
Sáng bừng khắp cả đất trời càn khôn
Tiếng chuông Nguồn Cội ngân vang
Cho người trần thế hồi quy trở về
Tình thương mở rộng ra rồi
Thế gian là cả đất trời mùa xuân
Con đường giàu mạnh ấm no
Không ngoài Nguồn Cội tối cao ý trời
Chúng Ta mau bước về Nguồn
Đò chiều đang đợi, chần chờ khó lên
Con đường trở lại quê tiên
Không ngoài Nguồn Cội đón đưa đò chiều
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s