ĐÂU XA LẮM

ĐÂU XA LẮM

Đường về Nguồn cội, đâu xa lắm
Ở ngay trước mắt, sát bên luôn
Câu chuyện nước non cùng sông núi
Suối Nguồn, nước lạch, chảy mãi tuôn
Dòng chảy năm nghìn năm không dứt
Cháu con lớp lớp, tận hiếu trung
Vào thửa xa xưa, thời dựng nước
Công lao lập quốc, Đức Hùng Vương
Cội Nguồn, Nguồn Cội, nền tảng Gốc
Đỉnh cao tột thế, ở Đông Phương
Trời Nam một dãy, hình chữ S
Giềng mối năm châu, khắp thập phương
***
Dòng chảy kế thừa, sa lạc hướng
Làm cho sông núi, bạc đầu sương
Mạch khô nước kiệt, sông dần chết
Trổi khúc điêu tàn, những thảm thương
Quên Nguồn, quên Cội, quên Tổ Quốc
Quê hương đất Mẹ, biến đao gươm
Kìa Nguồn kìa Cội, đâu xa lắm
Một bước đến nơi, nở nhành hương
Về Nguồn về Cội vui biết mấy
Thiên Đàng Trần Gian, những thông thương
Đường về Nguồn Cội, đâu xa lắm
Ngay ở trong lòng sát bên luôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s