TỰ TẠI AN VUI

TỰ TẠI AN VUI

Hận thù chồng chất, mãi vấn vươn
Nhân quả trả vay, khổ trăm đường
Hơn thua được mất, thêm phiền muộn
Sao bằng về Cội, tỏa tâm hương
Phước họa xưa nay, hai bờ lối
Đọa siêu khố đốn, cảnh Âm, Dương
Công danh tài sắc, như sương khói
Được gì cõi tạm, hãy bỏ buông
Sống thiện sống hòa, tâm siêu thoát
Tự tại an vui, mãi bình an
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s