VỀ ĐÂU

VỀ ĐÂU

Liệu còn gì khi mất
Trong giả tạm trần đời
Mãi bộn bề khốn khó
Cội Nguồn lại bỏ rơi
Về đâu nầy hỡi về đâu
Thiên đàng địa phủ hai nơi đi về
Một vui, một đọa lạ gì
Xa Nguồn lạc Cội thiên đàng khó lên
Thương cho bao kẻ, Cội quên
Mấy tần địa phủ xuống lên đọa đày
Về đâu nầy hỡi linh hồn
Về đâu nầy hỡi con người trần gian
Quê hương thiên giới đâu xa lắm
Về Nguồn tôn kính đã tới nơi
Với ai trung hiếu luôn tỏa sáng
Thuyền Nguồn chèo lái vượt ra khơi
Bên kia bờ giác thuyền cập bến
Cõi trời châu báu đã tới nơi
Trường sanh sống mãi trên thiên giới
Về trời nầy hỡi các bạn ơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s