CÂU CHUYỆN TÓM TẮT – HỒI KÝ 3 – LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮC
HỒI KÝ 3
LONG HOA LƯỢC THUẬT

– Nói về đất nước Việt Nam chính là Địa Long vũ trụ hình chữ S một bên là biển cả, một bên là đất liền, nằm giữa trung tâm địa cầu, Địa Long Thái Cực Hà Đồ. Địa Linh nhất địa cầu, nơi có nhiều cơ sấm ra đời, nói về vận mệnh đất nước Việt Nam. Như cơ sấm Trạng Trình, cơ sấm Bà Chúa Liễu, cơ sấm Cao Đài, cơ sấm Hòa Hảo, Phật Thầy Tây An, và còn nhiều cơ sấm khác, nhất là các vị vô hình nhập xác nói ra cơ mật của Tạo Hóa.
– Một địa cuộc Thái Cực Hà Đồ, khí thiên sông núi rất mạnh. Thiên thời địa lợi thuộc hàng bậc nhất địa cầu. Ai sanh ra trên mảnh đất Địa Long Vũ Trụ Hà Đồ, cũng như du nhập đến ở. Thời phải nói là tu luyện nhiều đời nhiều kiếp. Mới sanh ra trên mảnh đất hình chữ S Thái Cực Địa Long Hà Đồ, một mảnh đất linh thiên về sau sẽ có Thiên Ý xuất hiện chính là Thiên Thư Quốc Bảo. Ai làm chủ Thiên Thư Quốc Bảo thời người đó có kho báu vũ trụ. Các vị Thần Tiên cũng biết điều nầy, nên đã lâm phàm xuống trần. Góp nhặt Thiên Ý làm giàu cho Tâm Linh. Truyền bá Thiên Ý hầu lập công trong cơ Thánh Đức, tỏa sáng công danh.
– Thần Tiên biết sự quý hiếm của Địa Long Vũ Trụ Hà Đồ, thời Ma Vương Đại Quỷ cũng biết. Thần Tiên lâm phàm làm chủ Địa Long, thời Ma Vương Đại Quỷ cũng lâm phàm tranh giành Địa Long vũ trụ. Biến đất nước Việt Nam đi vào chiến tranh triền miên, dẫn đến đói nghèo điêu tàn lạc hậu. Cơ sấm cũng đã nói rõ Quỷ, Ma tranh nhau Địa Long ở vào giai đoạn cuối thời mạt pháp.

– Qủi, Ma giao chiến khắp nơi
Ma ở trên trời, quỉ ở dưới hang
Cỏ cây non nước điêu tàn
Ma nọ đầu hàng, Quỉ ấy mới thôi
Thân Rồng đã tách làm đôi
Bóng câu in dấu muôn đời nhuốc nhơ

– Một Địa Long Hà Đồ, về sau có Thiên Thư Ngọc Thụ xuất hiện quý hiếm như vậy thời Ác Ma, Ác Quỷ chúng bỏ qua sao được, đầu thai làm người sanh ra trên mảnh đất Địa Long Hà Đồ. Tranh giành làm chủ, gây ra tan tóc chiến tranh, còn chi nước Việt Địa Long Hà Đồ.
– Yêu Ma Ác Quỉ chúng luôn đầu độc chính sách ngu dân, không cho Lương Tâm tỏa sáng, mãi mãi u minh khó mà phát hiện ra non nước Địa Linh quý hiếm Thái Cực Hà Đồ Địa Long. Để chúng làm chủ mãi mãi. Nên chúng Luôn ra sức dập tắt ánh sáng Tâm Linh. Ánh sáng soi sáng tất cả, không những làm lộ rõ nguyên hình của chúng, mà còn soi sáng thấy rõ Địa Long Vũ Trụ Hà Đồ quý hiếm, chúng khó mà làm chủ được lâu. Nên chúng rất ghét ánh sáng Tâm Linh.

– Những Yêu Tinh Ma Quỷ thuộc hàng cao cấp. Chúng biết quê hương Thiên Ấn Thiên Bút Quảng Ngãi, Gò Hội Đức Phổ là nơi Thiên Ý ra đời. Vì có điềm trời báo trước đặt tên núi Thiên Ấn, Thiên Bút. Chúng cũng đoán được, ở vào giai đoạn 1900 đi lần về cuối những thập niên đi đến năm 2000. Ánh Sáng Tâm Linh sẽ xuất hiện ra đời, biết thế nhưng chúng không nắm rõ độ chính xác ra đời ở thập niên nào.
– Tuy chúng nắm rõ thiên cơ hiểu rõ chu kỳ vận hóa. Cuối thời mạt pháp, âm khí cực thịnh, sẽ có điểm Dương xuất hiện, chính là Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý ra đời Thiên Thư xuất thế. Cực Âm sanh Dương, chúng đã thấu hiểu thiên cơ nên đầu thai sanh ra làm người nơi quê hương Thiên Ấn Thiên Bút Quảng Ngãi, Đức Phổ rất đông toàn là cấp cao Yêu Tinh Ma Quỷ. Tuy mang thân người nhưng Lương Tâm không có, tuy trở thành những vị Quan cấp cao nhưng đi vào biến thái, cửa quyền. Chúng ngự trị quê hương Thiên Ấn. Thiên Bút, Gò Hội Đức Phổ phải nói là rất đông.
– Tuy sanh ra làm người, nhưng ác tánh của chúng luôn dấy khởi, Lúc nào cũng dòm ngó thấy ánh sáng Tâm Linh xuất hiện là chúng bao vây trù dập tiêu diệt.
– Không nơi nào cái ác cực mạnh bao trùm như nơi quê hương Thiên Ấn Thiên Bút, Gò Hội Đức Phổ. Không may cho những người theo đạo. Nhất là Đạo Cao Đài, bị chúng hành quyết, chôn sống, chặt đầu hàng loạt. cái ác cực mạnh thời cái thiện không còn chỗ đứng.
– Không may cho Thầy Tổ mượn xác trần ra đời nơi nầy, liền bị cái ác bao vây, từ khi mới lọt lòng cho đến khi lớn lên, tai họa trùng trùng tai ương lớp lớp, nạn sau nối tiếp nạn trước hết năm nầy đến năm khác, trở thành người thất học, cũng vì sự thất học nầy đưa Thầy Tổ đến một con đường khác đó là con đường Đạo. Từ con đường Đạo nầy, Thầy Tổ đi đến phá vỡ vô minh. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Thành Đạo tại Trung, khai Đạo tại Nam. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời tại trung luân chuyển vào Nam, rồi tỏa sáng khắp cùng đất nước.
– Ở đời người nào hiểu được Hà- Đồ là rõ cơ trời. Hà có nghĩa là Sơn Hà. Đồ có nghĩa là Địa Đồ bản Đồ. Nói chung là địa cuộc hình Đồ, một Sơn Hà thái cực chữ S, Địa cuộc Trời sanh, địa linh Trời chọn, nên mới nói : Thiên Ý sẽ ra đời trên non nước nầy. Người truyền Thiên Ý trở thành Chuyển Luân Thánh Vương ra đời.
– Chuyển Luân Thánh Vương ra đời chính là Văn Hóa Cội Nguồn Quốc Bảo Thiên Thư ra đời. Trở thành Bảo Hà, Quốc Bảo quý hiếm nhất nơi trần gian nói riêng, nói chung quý hiếm nhất nơi vũ trụ.
– Bảo Hà chính là Quốc Bảo Văn Hóa Cội Nguồn trở thành Linh Hồn Hà Đồ Sơn Hà của non sông đất nước Địa Long, nói về Cơ Sấm thời không mấy ai giải được, chỉ khi nào Chuyển Luân Thánh Vương ra đời mới giải được. Vì chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ra đời làm theo Thiên Ý, Làm theo Thiên cơ sấm ký, cơ trời.
– Bảo Hà chính là Quốc Bảo Thiên Thư ra đời, luân chuyển vào nam. Đi vào Bảo Giang Môn. Bảo Giang Môn chính là những con sông cuối của sông Mê Công chảy ra biển. Cửu Long Giang. Nói đến Hà Đồ là nói đến đất nước hình chữ S Việt Nam. Nói đến Bảo Hà là nói đến Quốc Bảo Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Thư Ngọc Thụ Thiên Ý Cha Trời.
– Nói đến Địa Long thời đầu Rồng ở Bắc. Nhưng nói đến Thủy Long thời đầu Rồng ở Nam. Ở vào thời đại Quân Chủ thời đầu của Thiên Hạ ở bắc. Nhưng ở vào thời đại Dân Chủ, Dân là Nước thời đầu của Dân chính là ở Nam. Ở vào thời Quân Chủ mà đầu của Thiên Hạ ở nam là không đúng chỗ phải đi vào lao đao sụp đổ không còn. Có nghĩa là sự tồn tại không được lâu. Ý trời là thế khó mà chống cải cho được, thuận Thiên dã tồn, nghịch Thiên dã vong.
– Nói về Thầy Tổ từ năm 28 tuổi đến năm 31 tuổi đụng đâu họa đó, tai ương dẫy đầy, thậm chí không làm gì phạm tội cũng bị mời lên mời xuống. tra khảo xét hỏi không ngừng mạng sống trong đường tơ kẻ tóc. Nên Thầy Tổ lúc nào cũng chủ động tỉnh táo giành lấy mạng sống tồn tại trên đời. Nếu mất đi thời coi như Văn Hóa Cội Nguồn sẽ biến mất. Dân Tộc Rồng Tiên Việt Nam lại phải tiếp tục đi vào tối tăm tăm tối. Dẫn đến mất nước Địa Long vũ trụ Hà Đồ không còn, vì đã rơi vào tay giặc Tàu. Lại tiếp tục trên con đường nô lệ đau khổ tan thương. Trong con đường chết phải tìm ra con đường sống. Vì còn sống mới hoàn thành đi mệnh của Cha Trời. Tâm Linh Thầy Tổ tỏa sáng thời cái khổ cũng dập dồn, họa chồng lên họa. Không sao kể xiết sống được ngày nào hay được ngày nấy. Thần Tiên trên trời nhìn rơi nước mắt. Cũng chỉ vì muốn lưu truyền Thiên Ý đưa nhân loại về trời mà bị lao đao khốn khổ trù dập như vậy.
– Sự tôi luyện trong lò lửa bạo quyền kéo dài ba năm từ năm 28 tuổi đến năm 31 tuổi ở vào giai đoạn nầy Huệ Mạng Anh Linh Thầy Tổ tỏa sáng, chuyển thành Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Thiên Thư ra đời vào năm 1985.
– Sự ra đời Anh Linh Huệ Mạng Thầy Tổ đánh dấu một bước ngoặc mở ra một thời đại mới, thời đại đi vào Kỷ Nguyên Thánh Đức. Đến lúc nầy Căn Thân Huệ Mạng Thầy Tổ cũng chính là Căn Thân Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ, Ánh sáng Chánh Đẳng Chánh Giác Thầy Tổ phát ra mỗi ngày mỗi mạnh tỏa sáng khắp cùng vũ trụ. Làm chấn động Thiên Chúng Chư Thiên, cũng như Yêu Tinh, Ma Quỷ. Vô vi lẫn hữu vi. Ánh sáng Tâm Linh xuất hiện, đồng nghĩa là bọn chúng khó mà tồn tại, nên bọn Yêu Tinh, Ác Quỷ chúng kéo đến càng đông hầu dập tắt ánh sáng tâm linh, thế là Thầy Tổ bị thiên la tai họa, địa võng tai ương trùng trùng ập tới, ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạc vía.
– U Minh Đại Đế điều khiển thế lực đen tối, qua sóng Tâm từ trường, ví như dùng cái rờ mót điều khiển ti vi. U Minh Đại Đế là cái rờ Mót. Những tánh ác trong Tâm Hồn con người ví như hệ số cảm ứng ti vi. Sự tương thông hệ số tánh ác với nhau. Tánh ác Đại Đế Ma Vương Quỷ Vương điều khiển tánh ác trong tâm con người, theo ý muốn của mình qua tần sóng Âm. Có nghĩa là Tánh Ma Vương Đại Đế, Quỷ Vương Đại Đế điều khiển tánh ác con người qua tần sóng Âm lực từ trường Làm cho tánh ác trong tâm con người khởi động mạnh, làm chủ Thân, Khẩu, Ý hành động hung tàn bạo ác.
– Do có sự tham gia điều khiển của Đại Đế ác Ma ác Quỷ dẫn đến hung khí xông lên mây đen hiện ra bao phủ. Những con người không còn Lương Tâm, chỉ biết hành động theo ác tánh làm theo ý niệm của Đại Đế Ma Vương, Đại Đế ác Quỷ mà không hề hay biết. Cũng như ti vi, làm theo cái rờ mót.  Cái rờ mót làm gì nghĩ gì, thời ti vi làm theo nấy. Thế là Thầy Tổ bị những trận đòn như sấm sét. Theo ý niệm chúa tể bóng đêm.
– Suốt mấy mươi năm Thầy Tổ bị bọn ác Quỷ ác Ma đem ra đấu tố xẻ thịt, phải nói không biết bao nhiêu lần. Lần nào Thầy Tổ cũng may mắn thoát chết. Sự xẻ thịt Thầy Tổ không phải một lần mà rất nhiều lần, mỗi lần mỗi kiểu đóng tuồng xẻ thịt đấu tố khác nhau, nhưng ở đây chỉ điển hình một câu chuyện bày trận đấu tố. Nếu kể cho hết sự đấu tố thời viết cả năm cũng không hết.
– Vì không tiện nói tên những ác Ma ác Quỷ không phải Thầy Tổ sợ, nhưng vì lòng từ bi Thầy Tổ không muốn làm hại đến một ai dù người đó thường làm hại Thầy Tổ. Nên tạm thời Thầy Tổ đặc tên cho những tên quan ác bá, như Quan Heo, Quan Beo, Quan Báo, Quan Cáo, Quan Sói. Câu chuyện đem Thầy Tổ ra xẻ thịt tóm tắc như sau. Viết tới đây Thầy Tổ cảm thấy hơi mệt, sức khỏe Thầy Tổ bây giờ cũng đã suy yếu, không như thời còn trẻ. Thầy Tổ sẽ cố gắng viết những đoạn Hồi Ký tiếp theo.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s