CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG

CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG

Chỉ có một con đường đi đến dân giàu nước mạnh, thái bình an lạc an vui hạnh phúc.
– Đó là con đường về Nguồn, về lại với chính mình, xóa tan hận thù, về với Cha Trời, nhận bổn quy Tông, trải rộng tình thương, hiệp hòa anh em, truyền trao Thiên Ý, đoàn kết chung sống, trong ngôi nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thực thi Nhân Quyền, Dân Chủ, cao hơn nữa đi vào Thiên Quyền Nhân Chủ.
– Làm chủ vận mệnh, làm chủ xã hội, làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Cho đến làm chủ sanh tử, làm chủ vũ trụ. Đi vào Công Bằng , Bình Đẳng. Tự do mưu cầu hạnh phúc.
– Chỉ có một con đường duy nhất, con đường trở về Cội Nguồn, không những dân giàu nước mạnh. Mà còn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trở về thiên đàng cực lạc, sống mãi trên quê hương vĩnh hằng trường sanh.
– Con đường nhận Tổ quy Tông, là con đường tốt đẹp nhất. Trở thành con Trời. Kế thừa những gì Cha Trời Mẹ Trời tạo lập ra. Không những làm cho đất nước nở hoa, thái bình độc lập âu ca yên lành. Tâm linh tỏa sáng ngời ngời, an vui tự tại không gì cao hơn.
– Con đường trở về Cội Nguồn là con đường đẹp nhất con đường nở hoa sung sướng, an vui cực lạc trong ta. Con đường Nguồn Cội Ông Cha, con đường phúc đức nở hoa con đường.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s