ĐÂU CÒN NGĂN CÁCH VẪN THƯỜNG GẶP NHAU

ĐÂU CÒN NGĂN CÁCH
VẪN THƯỜNG GẶP NHAU

Ai ơi trái quay tròn
Đông, Tây, xa cách vẫn thường gặp nhau
Về Nguồn người trước người sau
Nhưng rồi cũng gặp, gặp nhau trên trời
Năm châu bốn biển xa rời
Nhờ chung một Cội rất gần chẳng xa
Nhịp cầu Facebook bắc qua
Thế là thường gặp cùng nhau chuyện trò
Gặp nhau nào phải mơ hồ
Thấy hình thấy bóng thấy lòng của nhau
Gặp nhau nào phải khó khăn
Máy bay, tàu thủy, xe hơi, con thuyền
Chỉ trong chốc lát tới liền
Mặt mừng tay bắt tâm tình cùng nhau
Xưa kia thời nhớ thời thương
Giờ thì nhấp chuột thấy nhau hằng ngày
Văn minh tràn ngập cuộc đời
Nghe xa thấy khắp khác gì thần thông
Sống đời công nghệ tối tân
Sống đời hiện đại thần thông cuộc đời
Sống đời máy móc thay người
Muốn gì được nấy khác gì cõi tiên
Tuy rằng trái đất rộng thênh
Nhưng nhờ khoa học dạo quanh dễ dàng
Ai ơi quả đất tròn tròn
Về Nguồn về Cội hết còn xa nhau
Muốn gặp thời gặp dễ không
Dù rằng cách biệt Tây, Đông xa vời
Thế gian cũng đã đến hồi
Đông, Tây xích lại biển trời gần nhau
Ai ơi nắm lấy bàn tay
Năm châu bốn biển đắp xây cuộc đời
Tình thương trải khắp địa cầu
Thắm tình nhân loại Đồng Bào anh em
Trái đất là ngôi nhà chung
Sống hòa sống thuận yêu thương bọc đùm
Ai ơi trái đất ngôi nhà
Đâu còn ngăn cách vẫn thường gặp nhau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s