NƯỚC VIỆT NAM

NƯỚC VIỆT NAM

Nước Việt Nam, quê cha đất mẹ
Hình địa long, đẹp lạ đẹp lùng
Rừng vàng biển bạc mây trời
Nối liền tất cả khắp thời năm châu
Giống Rồng Tiên, lừng danh bao thuở
Năm nghìn năm, rực rỡ non sông
Tuy rằng đôi lúc khó khăn
Nhưng không vì thế Việt Nam thụt lùi
Có đôi lúc, thình lình nổi gió
Lũ ngoại xâm, cuốn vó chạy dài
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Vang danh bốn biển ngỡ ngàng năm châu
Dân Việt Nam, mang bầu nhiệt huyết
Đức hi sinh, cao vót tần mây
Căng tràn khí phách tung bay
Địa linh nhân kiệt, đẹp thay quê nhà
Núi non biển cả sơn hà
Địa Long vũ trụ quê nhà Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s