NGUYỆN LÒNG

NGUYỆN LÒNG

Nguyện lòng cầu nguyện anh em
Không vươn nghiệp ác lìa xa nẻo tà
Cùng nhau trở lại thiên đàng
An vui tựa tại không còn khổ đau
Cội Nguồn Văn Hóa thâm sâu
Chỉ cần một chữ một câu cũng lành
Hoa sen nở rộ trong lòng
Càng theo Văn Hóa càng giàu huệ tâm
Rõ thông thấu rõ huyền cơ
Long Hoa bước đến phụng thờ Trời Cha
Thăng hoa mãi mãi thăng hoa
An vui cực lạc nở hoa linh hồn
Nguyện lòng nguyện cả tấm lòng
Nguyền cầu nhân loại về Nguồn an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s