TRÁNH SAO CHO KHỎI

TRÁNH SAO CHO KHỎI

Sanh ra nơi kiếp trần đời
Tránh sao cho khỏi những điều gian nan
Trần gian là cõi thế gian
Trắng đen lẫn lộn thị phi dẫy đầy
Không gian không phải ở đời
Nếu không có đạo rối bời trần gian
Nói chung bể khổ lầm than
Khổ vui họa phúc đến đi vô thường
Trường đời, tôi luyện linh hồn
Trơ trơ như đá mới hằng vượt qua
Tâm như khúc gỗ tỉnh bơ
Gần đời mà chẳng xuôi theo dòng đời
Mãn trần trở lại thiên đàng
An vui tự tại vĩnh hằng trường sanh
Kiếp đời là kiếp gian nan
Lẽ thường là thế có chi than phiền
Nói chi bao chuyện ở đời
Sanh, lão, bệnh, tử khổ thời tấm thân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s