DANH VANG ĐỊA CẦU

DANH VANG ĐỊA CẦU

Hình chữ S, do Cha Trời kiến tạo
Cốt Địa Long, vũ trụ quả địa cầu
Ai là chủ, do cơ trời sắp đặt
Nào mấy ai, giành giật có được đâu
Cốt Địa Long, thiên thời và địa lợi
Cõi trung ương, ghiền mối khắp năm châu
Mọi cơ sự, đều do Trời ấn định
Cỡi mây rồng, vươn tới những đỉnh cao
Dân Việt Nam, dân Tiên Rồng được chọn
Theo ý Trời, tỏ rạng những vì sao
Một Việt Nam, đã đi vào định mệnh
Quyền chuyển xoay từ Thiên Ý tối cao
Mặt Trời tỏa sáng tới đâu
Danh vang tới đó khắp trong đất trời
Việt Nam cũng đã đến hồi
Địa Long vũ trụ vươn mình bay lên
Rền vang cùng khắp hư không
Việt Nam Thánh Địa rền vang, vang rền
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s