ĐÃ PHÚC LẠI LÀNH ĐÃ XANH LẠI TỐT

ĐÃ PHÚC LẠI LÀNH ĐÃ XANH LẠI TỐT

Thật ra mà nói, được làm người là có phúc rồi. Nhưng tìm thấy Cội Nguồn là tìm thấy cái phúc vô tận. An vui trí huệ sáng suốt. Đi đến quyết định mọi việc đều khế hiệp thiện chân, phát triển thiện căn, cũng như lòng yêu thương nhân loại, dù ở trong hoàn cảnh nào, nghèo khổ, dầu sôi lửa bỏng, vẫn thấy an nhiên tự tại. Đúng là đã xinh lại đẹp, đã phúc lại lành, đã xanh lại tốt. Làm người là phúc, về nguồn cái phúc lại càng rực rỡ hơn,
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s