ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

Chúng Ta đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn, là đi đến sự nghiệp công danh. Đạo nghiệp giải thoát thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Rền vang khí thế khiếp đảm quân thù, thụt mộng xâm lược. Giữ yên bờ cõi độc lập lâu dài.
– Thiên thời đã có, địa lợi như ý, mấu chốt là dân tộc Việt Nam đi vào nhân hòa, cũng như sự hi sinh cống hiến của chúng Ta. Tiếp nhận và làm theo Thiên Ý, phát huy Văn Hóa Cội Nguồn ra khắp năm châu, bốn biển, đi đến thành công đại thành công.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s