CŨNG SẼ QUA

CŨNG SẼ QUA

Khổ sầu rồi cũng sẽ qua
Non ơi nước hỡi một nhà Rồng Tiên
Trước họa sau phúc bình yên
Bình minh tỏa sáng nở hoa phúc lành
Cùng nhau trở lại Cội Nguồn
Cùng nhau trở lại thiên đàng chánh quê
Việt Nam đất nước đổi thay
Đông tàn hoa nở xuân phơi thanh bình
Dân giàu nước mạnh tràn trề
Rồng Tiên phơi phới khắp cùng năm châu
Đẹp lành sung sướng biết bao
Phước hồng chữ S đỉnh cao Cội Nguồn
An vui thay thế khổ sầu
Giàu sang thay thế đói nghèo, bình an
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s