UNG DUNG

UNG DUNG

Phong ba vẫn thấy ung dung
Là nhờ an trụ ở nơi Cội Nguồn
Thâm tâm nương tựa Cha Trời
Tạo lên cuộc sống xanh chồi sum sê
Dù cho cuộc sống khó khăn
Nhưng không vì thế mất đi cang thường
Toát lên thánh thiện tràn đầy
Lòng từ trải rộng hiền hòa khoang dung
Không làm tổn hại một ai
Vui cùng thiên hạ cái vui thanh bình
Bể trần nào có là gì
Thâm tâm quy hướng Cội Nguồn vững tâm
Ung dung khắp chốn Tây, Đông
Tạo lên cuộc sống sum sê xanh chồi
Đời người thoáng chốc qua liền
Nhưng hồn vẫn mãi sáng ngời muôn thu
Cây vững gốc, đương nhiên xanh tốt
Lá cùng cành, phơi phới vươn xa
Phúc lành kết quả đơm hoa
Ung dung trước cảnh phong ba cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s