THẤY GÌ NHÂN THẾ

THẤY GÌ NHÂN THẾ

Trên cao Nguồn Cội Cha Trời
Thấy gì nhân thế ở đời nhân gian
Thấy chăng bao nỗi hàm oan
Thấy người bị hại gian truân cõi trần
Thấy đời lắm chuyện bất ngờ
Con Trời mà lại sanh lòng tà ma
Phật Tiên luôn ở trong ta
Thế mà lại bỏ theo ma theo bè
Thiên đàng đâu phải xa vời
Chỉ cần một bước về Nguồn tới nơi
Thế mà quay gót rời xa
Nhà rồng không ở nhà ma lại vào
Trần gian cõi tạm được nào
Mãn trần ai cũng đi vào tay không
Trên cao Cha Mẹ chờ trông
Chờ người trở lại sang sông về Nguồn
Lên thuyền rồi lại xuống thuyền
Vì trong tâm thức còn nhiều tâm ma
Đường trần lặng hụp hà sa
Dập vùi tơi tả đọa sa không ngừng
Tâm ma tâm quỷ trong người
Mong gì trở cõi trời thiên tiên
Bị ma bị quỷ chúng lôi
Nồi da nấu thịt tả tơi ruột rà
Ác tâm đâu phải ngọc ngà
Mà Tâm độc tánh tà hại thân
Ý Trời châu báu kim cương
Không lo thâu tóm hành trang về trời
Tìm chi rác rưỡi ở đời
Hơn thua tranh chấp chỉ là bóng câu
Thấy đó mất đó chiêm bao
Thấy gì Cha hỡi Trời cao Cha Trời
Thấy con lạc lối đọa đày
Tâm ma tâm quỷ ngự rồi hồn linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s