KÍNH YÊU

KÍNH YÊU

Những người truyền giáo kính yêu
Vì dân vì nước trải nhiều gian truân
Làm cho đất nước vào xuân
Dân giàu nước mạnh an vui thanh bình
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Rạng danh con cháu Vua Hùng rạng danh
Cả đời vì nước vì non
Giữ gìn tất đất Cha Ông cõi bờ
Hiếu, trung, nhân, nghĩa không mờ
Tai ương gian khổ nghìn trùng cũng cam
Đã là con cháu Việt Nam
Không quên Nguồn Cội chung nhau vẹn gìn
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Làm theo lời dạy Vua Hùng truyền trao
Cùng nhau xây dựng quê hương
Sáng bừng dân tộc vang danh địa cầu
Kính yêu tất cả những người
Vì dân vì nước vì Nguồn truyền kinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s