CÒN LỐI ĐI VỀ

CÒN LỐI ĐI VỀ

Còn Nguồn còn lối đi về
Mất Nguồn lạc Cội lạc vào bơ vơ
Còn Nguồn còn Gốc xanh tươi
Mất Nguồn lạc Cội héo queo lá cành
Tự mình rời bỏ Cội Nguồn
Đi vào ngõ cụt mịt mờ tương lai
Mẹ Trời đâu phải xa xăm
Khắp cùng thân Mẹ hư không đất trời
Cha Trời cũng thế đâu rời
Bao trùm vũ trụ đất trời càn khôn
Chỉ cần nhận Tổ quy Tông
Ngay trong cuộc sống bình yên cuộc đời
Còn Cha còn Mẹ không rời
Cha chăm Mẹ dắt về trời an vui
Mẹ là người Mẹ Âu Cơ
Long Quân tột thế anh linh Cha Trời
Người Cha thương hết nhân loài
Người Cha vũ trụ đất trời người Cha
Lạc Nguồn quỷ bắt ma tha
Lạc Cội khổ sở đọa sa luân hồi
Còn Nguồn còn Cội ta về
Gần Cha gần Mẹ thiện lành biết bao
Theo ai cho bằng Mẹ Cha
Theo ai hơn được theo Cha Mẹ Trời
Còn Nguồn còn Cội tựa kề
Nở cành xanh ngọn tràn trề niềm vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s