CỨU CHÚNG CON

CỨU CHÚNG CON

Con rất sợ, lìa xa Nguồn Cội
Đấng Trời Cha, vời vợi xa xăm
Đường trần con mãi tối tăm
Luân hồi vạn nẻo hết mong về trời
Con rất sợ, linh hồn sa đọa
Thời hồn linh tai họa triền miên
Linh hồn dù muốn được yên
Cũng không có được liên miên nghiệp hành
Tai với họa, không mời vẫn đến
Chúng luôn luôn đeo bám không rời
Làm cho đau khổ dập vùi
Muôn đời vạn kiếp đâu còn bình yên
Cha ơi, Cha của chúng con
Người Cha vũ trụ người Cha trọn lành
Con rất sợ, lạc đường lạc lối
Linh hồn con tăm tối bơ vơ
Chơi vơi nơi chốn vô minh
Sa vào ngạ quỷ súc sanh vạn đời
Cha Trời, ơi hỡi Cha Trời
Cứu con thoát khỏi giam cầm vô minh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s