TÂM Ý TỪ ĐÂU SANH RA SAO GỌI LÀ TÂM Ý ?

TÂM Ý TỪ ĐÂU SANH RA SAO GỌI LÀ TÂM Ý ?

ĐÁP ;
Tâm Ý là sự khởi điểm sanh ra của Chân Tâm Chân Tánh. Ý là Tâm cũng chính là Tánh, nên nói Chân Tâm Chân Tánh sanh ra Tâm Ý Lý Tánh.
Như vậy Tâm Ý sanh ra từ đâu đã rõ.
Hỏi sao gọi là Tâm?
Đáp
Một tiêu điểm sanh ra gọi đó là Tâm. Trở thành trung Tâm của mọi sự.
Tóm lại: Tâm là tiêu điểm được sanh ra. Trung Tâm của mọi vấn đề sau đó. Nghĩa Tâm là như vậy.
Tâm của Chân Như, là Thấy, Nghe, Hay, Biết, nên gọi là Chân Tâm.
Còn Tâm là Ý chính là sự phân biệt của Thấy, Nghe, Hay, Biết, kết cấu thành Ý, vọng tâm khác với Chân Tâm, Chân Tánh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s