VÌ SAO DÂN TỘC VIỆT NAM, CON CHÁU TIÊN RỒNG PHẢI CHÚ TRỌNG VỀ VĂN HÓA CỘI NGUỒN.

VÌ SAO DÂN TỘC VIỆT NAM, CON CHÁU TIÊN RỒNG PHẢI CHÚ TRỌNG VỀ VĂN HÓA CỘI NGUỒN.

Đây là việc cấp bách vô cùng hệ trọng ngay trong giai đoạn thời nầy. Cần phải tranh thủ từng giờ từng phút, vì Độc Lập vì Tự Do, vì sống còn trước mưu đồ xâm lược.
– Quốc Tổ Vua Hùng thường dạy không nên đánh mất Cội Nguồn, mọi thứ sẽ đem đến bất lợi cho Việt Nam. Cụ thể như nô lệ, chiến tranh tương tàn nồi da nấu thịt, nghèo đói lạc hậu. Độc tài độc trị nối nhau tàn phá, uổng phí công sức, tốn kém của người dân. Nhưng lại không đem lại Văn Minh Công Bằng Bình Đẳng, Tự Do Mưu Cầu hạnh phúc gì cả.
– Đã sống dưới Chế Độ Độc Tài Độc Trị, theo Thể Chế xin cho. Thời làm sao phát triển Văn Minh được, dù cho tài giỏi đến đâu cũng bị kìm hãm bởi Thể Chế.
– Sự phát triển theo luật tự nhiên mới đi đến lớn mạnh, cần có nền Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc minh chính. Thời đất nước Dân Tộc không muốn giàu cũng giàu lên, không muốn mạnh cũng mạnh như Rồng, không muốn đẹp cũng đẹp như Tiên.
– Sự Độc Tài Độc Trị là đi ngược lại Ý Thiên, ở đời ai cũng biết Thuận Thiên Giả Tồn, Nghịch Thiên Giả Vong.
– Một Dân Tộc đi sai đường không bao giờ trở thành Dân Tộc Thần Thánh, mà trở thành dân Tộc Yêu Tinh Ma Quỷ, làm hại non sông đất nước làm hại Dân Tộc. Đôi khi không còn tính người đánh mất Lương Tâm.
– Một Dân Tộc không thể đứng yên, hay lụn bại, vì đứng yên thời không theo kịp ai, còn lùi lại là tự mình chôn vùi trong lạc hậu, tự mình cô lập không lối thoát.
– Còn tiến lên mà đi sai đường lạc Cội, như cây mất Gốc cành lá tự héo, dẫn đến nô lệ, rơi vào cảnh khốn cùng.
– Vì thế việc quan trọng lúc nầy là Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Nguồn Cội. Như cây vững Gốc, như sông sung Nguồn, tiến lên vươn xa tràn ngập thế giới, đơm hoa kết trái sum sê. Sang giàu ấm no hạnh phúc, chủ quyền giữ vững Độc Lập lâu dài.
– Trên thuận Lòng Trời dưới hợp Lòng Dân, muôn việc đều thuận lợi, tương lai rực rỡ huy hoàng.
Cho nên trở về Cội Nguồn đoàn kết Dân Tộc phát huy nội lực tạo lên sức mạnh Việt Nam quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không những trở thành Dân Tộc Thần Thánh, mà còn đi đến sự tùng phục năm châu. Vì Việt Nam có Thiên Ý Chủ Nghĩa Đại Đồng trong tay. Chủ nghĩa đỉnh cao của Nhân Loại con người. Thiên Quyền Nhân Chủ, Nhân Quyền Dân Chủ. Rốt ráo của sự Công Bằng, Bình Đẳng. Thiên Luật Vũ Trụ. Trời đã cho Dân Tộc Việt Nam phát quan, nước Việt Nam dẫn đầu thế giới về Chủ Nghĩa Đại Đồng. Con cháu Tiên Rồng Việt Nam hãy làm theo Thiên Ý của Trời, Trời sẽ giúp không lo gì cả. Làm tới đâu thành công tới đó.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s