QUAY ĐẦU LÀ BỜ

QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Thay vì chán ngán cảnh trần
Sao không về Cội để lòng thảnh thơi
Cuộc đời dâu bể bể dâu
Trần gian cõi tạm có lâu kiếp người
Về Nguồn dù ít hay nhiều
Tiêu tan tai họa gặp điều mắn may
Đời người như giấc chiêm bao
Mãn trần hết kiếp còn đâu mộng trần
Chỉ cần trở lại Cội Nguồn
Không còn lạc Cội linh hồn thoát siêu
Con Trời thời hết đọa sa
Con Trời chấm hết nạn tai không còn
Trường sanh bất tử thường hằng
Thiên đàng sống mãi trên trời cõi tiên
Cảnh đời trần thế đảo điên
Thế thời, thời thế liên miên đổi dời
Đừng lo đã có Cội Nguồn
Khi mà về Cội Cha Trời chở che
Phước Trời hưởng mãi vô biên
Lộc Trời hưởng mãi giàu sang, sang giàu
Sống trong bảo bọc Cha Trời
Còn lo gì nữa vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s