TÔI VÀ CÁC BẠN

TÔI VÀ CÁC BẠN

Tôi và các Bạn, chúng Ta đồng cùng chung gánh vác trách nhiệm, vì Cội vì Nguồn, vì Đồng Bào, vì non sông đất nước.
– Không phải chỉ riêng Tôi là con Trời, mà tất cả Nhân Loại đều là con Trời. Có quyền làm chủ vũ trụ, làm chủ càn khôn, làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc. Khi chúng Ta đã nhận lại Tổ Tông của chính mình. Không còn lạc Cội lạc Nguồn nữa. Nam thành Thiên Tử, Nữ thành Thánh Mẫu. Không những thừa kế giang san vũ trụ, mà còn thừa kế uy quyền của Cha Mẹ Trời, làm chủ tất cả, quyết định tất cả. Những gì khế hiệp với Thiên Ý của Cha.
– Chúng Ta tự đặt mình vào Khuôn Mẫu của Mẹ Trời, Khuôn Phép của Cha Trời. Trung thành tuyệt đối, với Cội với Nguồn, với non sông đất nước. Đối với Nhân Loại, không bao giờ làm hại Nhân Loại.
– Mà đem Tình Thương Yêu và Lòng Bao Dung đến với Nhân Loại. Trong Tình Yêu Đồng Loại Thể Đồng Bào anh em một Cội một Nguồn. Anh em như Tay với Chân, Như Chim liền cánh, như cây liền cành. Tuy khác màu da nhưng cùng Nguồn Cội, Bầu ơi thương lấy Bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàng.
Tóm lại: Nhưng gì Thiên Ý Trời Cha dạy, phận làm con như chúng Ta phải nghe theo. Thể hiện lòng Trung Thành, Thuận Hiếu, Có Tâm Có Nhân, Có Nghĩa đối với Cha. Thời chúng Ta muốn gì được nấy. Cha Trời sẽ cho chúng Ta tất cả những gì Cha Trời Mẹ Trời tạo ra.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s