TRỞ VỀ NHÀ NHẬN LẠI TỔ TÔNG

TRỞ VỀ NHÀ NHẬN LẠI TỔ TÔNG

Chúng Ta mong muốn xây dựng một thế giới Đại Đồng, cũng như xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh về vật chất lẫn tinh thần.
– Thời chúng Ta phải là người Thầy gương mẫu không phải là đi tìm kiếm sự tu hành, mà là trở về Nguồn nhận lại Tổ Tông, Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Vì chúng Ta đã là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ lâu xa, là những người luôn thừa kế những gì Cha Mẹ trời khai tạo lập nên. Bổn phận chúng Ta là dìu dắt anh em những người lạc Nguồn lạc Cội.
– Hãy luôn nhớ đến lời dạy Cha Trời Mẹ Trời mang sứ mệnh tận độ Nhân Loại anh em Đồng Bào trở về thiên đàng cực lạc, tất cả anh em con cháu Tiên Rồng sát cánh kề vai gánh vác trách nhiệm. Đã là Thiên Sứ Nhà Trời, thời phải gánh vác trách nhiệm tận độ Nhân Loại, bảo vệ non sông đất nước, giữ gìn Độc Lập, theo di chí Hùng Vương.
– Vì cuộc sống Công Bằng, vì Nhân Loại Bình Đẳng, vì Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Phải loại bỏ kết thúc những trò hề sân khấu trường đời, mộng bá chủ mộng xâm lăng. Để cho Nhân Loại được sống bình yên.
Ai cũng như ai, đều có quyền thừa hưởng những gì Tạo Hóa Ban cho. Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm, Thiên Quyền Nhân Chủ, Nhân Quyền Dân Chủ. Công Bằng Bình Đẳng Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Theo Chủ Nghĩa Đại Đồng, theo Công Lý Thiên Ý Vũ Trụ.
– Tóm lại: Muốn làm được như vậy, thời phải tuyệt đối làm theo Ý Trời, Thuận Thiên mới đi đến thành công được. Tức là làm theo những gì Trời dạy trong Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn. Hiện thân trở thành bậc Thầy gương mẫu. Đi trên con đường Đại Đạo Vũ Trụ, nhận Tổ quy Tông, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ai Ai cũng là con Trời. Làm chủ vận mệnh, làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc. Sống an vui tự tại vĩnh hằng.
– Chân Lý sống con cháu Tiên Rồng, phải là như vậy, mới thật sự là con cháu Tiên Rồng. Con Cha Trời, Mẹ Tiên Mẫu. Chỉ có sự kế thừa không có sự tìm kiếm. Cũng như Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm của chính mình là Phật Tánh, Thánh Tánh còn tìm kiếm gì nữa. Chỉ sống theo Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm mà thôi. Đỉnh cao của sự tu hành là như vậy. Tự Tại An Vui. Dù là ở đâu Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s