KHỔ ĐAU KHÔNG CÒN

KHỔ ĐAU KHÔNG CÒN

Về Nguồn đem lại yêu thương
Hận thù bỏ lại chặng đường phía sau
Xuân Nguồn hương vị ngọt ngào
Làm cho cuộc sống đi vào yên vui
Cội Nguồn, Nguồn Cội Trời Cha
Tối cao vũ trụ quyền năng tột cùng
Về Nguồn thừa kế những gì
Phước Trời hưởng mãi không còn khổ đau
Phúc lành Trời mãi ban cho
Mãn trần hồn được siêu lên thiên đàng
Con đường Đại Đạo Cội Nguồn
Đạo Đời, Đời Đạo viên thành đỉnh cao
Về Nguồn bao sự ước ao
Muốn gì đặng nấy khổ đau không còn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s