CHÂN LÝ SỐNG

CHÂN LÝ SỐNG

Sống trên đời nầy phần đông ai cũng biết Thiện Siêu, Ác Đọa. Ác Họa, Thiện Phúc. Cây còn Gốc nở cành xanh ngọn, sông còn Nguồn sông chẳng cạn chẳng khô, như một Định Luật tự nhiên không thể chối cải.
– Vậy mà có người vẫn xem thường Nguồn Cội cũng như sự Thiện Lành, đồng nghĩa là họ tự rời phúc báo rước tai họa đến, tự mình làm khô héo cuộc đời của mình vì mất Gốc.
– Sông cạn Nguồn cây mất Gốc càng đi tìm hạnh phúc thời càng xa, hạnh phúc chẳng thấy đâu mà tai họa luôn ập đến, họa chồng lên họa, khổ chồng lên khổ.
– Thử đặc câu hỏi: Vì sao lại thế
Thử hỏi cây mất Gốc thời xanh tốt sao được. Sông mất Nguồn đương nhiên phải cạn kiệt trơ đáy lòng sông. Cá không sống thuyền lấy nước đâu để chạy. Họa chồng lên họa, khổ chồng lên khổ thời đúng rồi như một Định Luật trước sau như một hiển nhiên.
Tóm Lại: Chân Lý Sống, là sống có Nguồn có Cội. Như cây có Gốc như sông có Nguồn, chỉ đơn giản vậy thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s