QUỐC TỔ ĐANG NGỒI DƯỚI CỘI LONG HOA CHUYỂN PHÁP LUÂN

QUỐC TỔ ĐANG NGỒI
DƯỚI CỘI LONG HOA
CHUYỂN PHÁP LUÂN

Nghĩa là sao?
Cội là Gốc. Gốc Cội Nguồn, tên Cha Trời là Long Hoa.
Nên Quốc Tổ ngồi dưới Cội Long Hoa chuyển pháp luân, tận độ nhân loại con người.
Cội Long Hoa không phải là cây Long Hoa Hình Rồng, Mà là Tinh Cốt xương sống của Cha Trời Hình Rồng, Cốt Rồng, dáng hình Cha Trời là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt Tiên. Nói chung Cha Trời là Cội Long Hoa. Mở hội Long Hoa là quy về Bổn Gốc Cha Trời. Nơi nhân gian gọi là Hội Rồng Tiên. Vì Cha Trời còn có tên là Lạc Long Quân, lấy tên khi đã có con. Địa Mẫu Âu Cơ cũng vậy, khi có con gọi là Tiên Cơ Đức Mẹ. Nên nơi trần gian Hội Rồng Tiên cũng chính là hội Long Hoa. Hội Hồi Hương quy nguyên về Nguồn nhận Tổ quy Tông.
Mất đi Trung Hiếu là xong
Bất Nhân Bất Nghĩa hết mong về Nguồn
Dễ gì vào Hội Tiên Rồng
Dể gì trở lại vào dòng Long Hoa
Lạc Nguồn lạc mất Trời Cha
Lạc Tiên lạc Tổ lạc loài bơ vơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s