LÊN MÂY ĐỔI ĐỜI

LÊN MÂY ĐỔI ĐỜI

Nay tôi về Cội về Nguồn
Cho đời bớt khổ cho hồn bớt đau
Đã lâu lạc Cội từ lâu
Bể trần khốn khổ lao đao cuộc trần
Mây trôi bèo dạt dập vùi
Bôn ba cho lắm rốt cùng trắng tay
Theo ai bằng Cội theo ai
Nở cành xanh ngọn theo Cha Mẹ Trời
Hồn Linh thoát khỏi đọa đày
Hồn Linh tỏa sáng đất trời can khôn
Con mà theo Mẹ theo Cha
Gót con đỏ thắm đâu pha sắc chì
Hồn Linh mãi mãi an nhàn
Hồn Linh bất tử trường tồn, trường sanh
Đường trần khép lại lui chân
Trở về Nguồn Cội lên mây đổi đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s