ĐI CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG

ĐI CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG

Chúng Ta sẽ đi chung một con đường, là cùng nhau trở về Nguồn Cội, nhận Tổ quy Tông. Nhận lại Cha Mẹ Trời Chánh Thân Chánh Mẫu của mình. Cha Mẹ Trời rất giàu có thể nói là giàu nhất vũ trụ.
– Ở đời hay ở đạo cũng thế, Cha Mẹ giàu thời con cái thừa hưởng. Nên nói trở về Cội Nguồn trở thành đại phú do Thiên, có tất cả làm chủ tất cả. Cha Mẹ Trời quyền năng vô tận, quyền lực vô biên, làm con cái Cha Mẹ Trời đương nhiên thừa hưởng quyền năng vô tận, quyên lực vô biên của Cha Mẹ Trời. Cho nên nói con Trời làm chủ tam thiên đại thiên thế thế giới, làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc, Trần Gian, Địa Phủ. Nói chung là làm chủ những gì Cha Trời Mẹ Trời đã khai tạo lập ra.
– Con cái nhà Trời sẽ bên nhau, trong ngôi nhà chung vũ trụ, sống đoàn kết và thương yêu nhau.
– Những người lạc Cội lạc Nguồn dù là theo Tôn giáo Đạo giáo nào. Tu chứng đến đâu, cũng không bao giờ làm chủ được vũ trụ. Cũng không bao giờ nhìn ra Ngôi Nhà Chung Vũ Trụ. Cũng không bao giờ hưởng được đại phú do Thiên. Tức là do Cha Mẹ Trời ban cho.
– Mà ra thân kiếm ăn, kiếm từng chút phước đức, từng chút danh lợi uy quyền, nhưng cố gắng hết mức thời cũng thành đạt về công danh, cũng như tiểu phú do cần.
– Nơi vũ trụ hai con đường hai lối đi. Một con đường nhận Tổ quy Tông, đi vào đại phú do Thiên, thừa kế những gì Cha Mẹ Trời khai lập tạo lên làm chủ tất cả. Hai là đi con đường tự lập cánh sinh, ra công sức tu luyện tích phước tích đức, gặt hái phúc lành. Hết phước hết đức thời phải chịu cảnh luân hồi làm lại từ đầu mỗi kiếp sanh tử. Vì vay mượn thời phải trả. Không như con cái nhà Trời, thừa hưởng những gì của Cha Mẹ. Hưởng mãi không bao giờ hết.
– Hãy đi chung một con đường là trở về Cội Nguồn, nhận lại Tổ Tông. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ vũ trụ, làm chủ những gì Cha Trời Mẹ Trời đã khai tạo lập lên. Làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc, Làm chủ Trần Gian, Địa Phủ. Đã là Con Trời Nam Thiên Tử, Nữa Thánh Mẫu, thừa kế di chí quyền năng Cha Trời Mẹ Trời. Cai quản tất cả. làm chủ tất cả đi vào Đại Đạo, Đại Phú Do Thiên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s