NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐÚNG HƯỚNG

NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐÚNG HƯỚNG

Người Ta bảo, về Nguồn là hạnh phúc
Bởi Cội Nguồn, là Cội Gốc chúng Ta
Sống có Gốc thời lo chi không tốt
Sống có Nguồn, thời trổ phúc thăng hoa
Xa Nguồn Cội, đời đơn côi lạnh giá
Khắp đường trần, luôn gặt hái khó khăn
Sống lạc loài, như gà con lạc Mẹ
Không ai chăm, nên Chồn, Cáo kiếm ăn
Người Ta bảo, khi bước chân đúng hướng
Sẽ cho đời, nguồn hạnh phúc vô biên
Ít ai nghĩ, lạc Cội Nguồn trống vắng
Lại đeo mang, bao khốn đốn trong đời
Những bước chân, mãi đi theo lạc lối
Khổ bao trùm, luôn bám lấy không thôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s