ĐỘ MÌNH CHÍNH LÀ ĐỘ NGƯỜI

ĐỘ MÌNH CHÍNH LÀ ĐỘ NGƯỜI

Vì sao lại nói như vậy.
Vì độ mình chính là làm lành lánh dữ, đã làm lành thường là đem lại sự tốt đẹp cho đời. Cụ thể như bố thí, giúp người, đem lại tình yêu thương, khuyên người ta làm lành lánh dữ, truyền kinh cứu khổ, làm cho cuộc sống an vui hạnh phúc, v.v..
– Người không tự độ mình, làm bao chuyện không tốt, có nghĩa là hành ác. Đã hành ác thường là gây tổn hại cho người, cho đời, gây ra bao cảnh tan thương đau khổ, nhất là khổ nạn hại nhau, trộm, cướp, chiến tranh. Nhân loại đau khổ thời mình cũng đi đến khổ đau.
– Nên nói độ mình cũng chính là độ người, hại người cũng chính là hại mình. Chân lý hạnh phúc là hiểu rõ căn cội như vậy, nào phải xa vời mà ở ngay trước mắt chúng Ta. Đã làm cho nhân loại khổ, thời sự khổ nhân loại trở lại bao vây lấy chúng Ta, làm chúng Ta đi vào khốn khổ. Hãy tự độ mình làm cho nhân loại an vui hạnh phúc, cái vui hạnh phúc nhân loại chuyển biến thành phúc báo đem đến niềm vui cho chính bản thân mình.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s