KHÔNG GÌ BẰNG VỀ NGUỒN

KHÔNG GÌ BẰNG VỀ NGUỒN

Không gì bằng được về Nguồn
An vui hạnh phúc mọi đường bình an
Giàu sang muôn kiếp giàu sang
Thân cành nhờ Gốc tốt tươi vĩnh hằng
Không ai hơn được Cha Trời
Tiền tài danh lợi, sao bằng Trời Cha
Nước non hạnh phúc tai qua
Bình yên cuộc sống thăng hoa phúc lành
Cha trời quyền lực ai bằng
Chỉ cần về Cội yên lành bình an
Sợ gì một lũ ngoại xâm
Trở về Nguồn Cội khiếp kinh quân thù
Cha Trời nào bỏ con lành
Cứu nguy tất cả chuyện gì cũng xong
Cội Nguồn Thiên Ý chuyển xoay
Làm cho nhân loại đông tây phục tùng
Quốc Tổ đã xuống trần rồi
Dễ gì xâm lược mà hòng xâm lăng
An tâm con cháu Rồng Tiên
Trong tay đã nắm gương thiên Ý Trời
Đánh cho xâm lược tàn đời
Vũ khí hiện đại chính là Thiên Ý Trời Cha
Lời Trời Ma Quỷ phải tuân
Không gì hơn được Ý Thiên Cha Trời
Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Cầu chi đặng nấy chuyện gì cũng xong
Non sông đất nước bình yên
Thái bình độc lập tự do công bằng
***
Mưu sự do người thành sự do Thiên
Không ai hơn được Rồng Tiên, Tiên Rồng
Về Nguồn mọi việc viên thành
Nước non đập lập muôn đời muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s