HẠNH PHÚC BIẾT BAO

HẠNH PHÚC BIẾT BAO

Ngẫm lại cuộc đời, có gì đâu
Hồn Linh lạc Cội, mãi vương sầu
Đau buồn khổ lụy, nơi bể khổ
Họa đeo tai bám, đọa càng sâu
Cầu mong tất cả, nương Nguồn Cội
Để mọi kiếp người, thoát bể dâu
Niềm vui hạnh phúc, niềm giải thoát
Tựa Nguồn nương Cội, hạnh phúc biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s