ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI

ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI

Đất nước Việt Nam theo mô hình đổi mới, bắt đầu khi chúng Ta trở về Nguồn. Đi trên con đường chon lựa của Thiên Ý, tức là con cháu Tiên Rồng đi đúng Thiên Cơ. Trên thuận lòng Trời dưới hợp lòng Dân. Thuận theo Thiên Ý cũng chính là thuận theo Lương Tâm của mỗi chúng Ta.
Mỗi chúng Ta là một gọi mùa xuân đem về cho Nhân Loại.
– Chúng Ta luôn đối mặt với những khó khăn, là vì chúng Ta không theo một xu thế nào, vì tất cả Đảng Phái, Bè Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, đi vào lỗi thời, không nói là xơ cứng. Sự cầu cạnh thời nhiều, rời xa Chân Tâm Chân Tánh, rời xa Lương Tâm, rời xa những Quyền Tạo Hóa Tổ Tiên Ban cho, những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Giữ chiều hướng Thần Quyền Độc Tài Độc Trị. Xa rời Công Bằng Bình Đẳng. Đánh mất cái Quyền làm Vua Trời, làm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa của chúng Ta. Còn phải thế nầy thế kia mới được cứu rỗi.
– Chúng Ta sẽ vượt qua tất cả, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Làm chủ vận mệnh chính mình. Tự mình ra khỏi sanh tử, tự mình làm chủ vũ trụ. Tự mình làm chủ các Định Luật, lên trời hay xuống trần gian là theo nguyện lực của mình.
– Chúng Ta đã đến trần gian, thời chúng Ta biến trần gian thành Thiên Đàng Cực Lạc Trần Gian, hưởng an vui hạnh phúc. Mãn trần thời trở lại Thiên Đàng Cực Lạc trên các cõi nước trời.
– Đã là con Trời thời phải giống Cha như Trời. Quyền làm chủ luôn là tất yếu đối với chúng Ta. Sống theo căn cứ Định Luật Khoa Học, những giá trị chân lý quý báu nhất vũ trụ. Rời xa ảo tưởng cầu cạnh xa vời. Không ai giải thoát cho mình, bằng chính mình giải thoát cho chính mình. Đó mới là Chân Lý vĩnh hằng cho mỗi con người chúng Ta.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s